Documents i estudis

 Estructura y contenido del informe de auditoría

El objetivo de una auditoría es aumentar el grado de confianza de los usuarios en los estados financieros. Esto se logra mediante la expresión, por parte del auditor, de una opinión sobre si los estados financieros han sido preparados, en todos los aspectos materiales, de conformidad con un marco de información financiera aplicable. En la mayoría de los marcos de información con fines generales, dicha opinión se refiere a si los estados financieros expresan la imagen fiel o se presentan fielmente, en todos los aspectos materiales, de conformidad con el marco normativo aplicable. 

Estructura y contenido del informe de auditoríaPDF (322KB)

Las tendencias en los estados de información no financiera

Un análisis de las empresas cotizadas en el mercado continuo en 2020

El presente estudio se centra en analizar los estados de información no financiera presentados con respecto al ejercicio del 2020 de las empresas cotizadas en el mercado continuo en 2020, para identificar las tendencias seguidas en el formato, verificación y presentación de determinados contenidos de los informes. De las 129 empresas cotizadas, 91 compañías presentan un estado de información no financiera (EINF) de acuerdo con la Ley 11/2018. Se realiza un análisis de contenido riguroso de estos EINF con base en unos criterios de codificación transparentes, para examinar el formato del EINF, el marco de reporting utilizado, el proceso de verificación, la contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la información sobre la brecha salarial y la información sobre la supervisión y auditorías en la cadena de suministro.

Las tendencias en los estados de información no financieraPDF (217KB)

 Situación del Aseguramiento sobre Información en Materia de Sostenibilidad

Este estudio se diseñó para conocer las prácticas del mercado actuales con relación al aseguramiento de la información sobre aspectos medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG o sostenibilidad) en el mundo.

Nuestro análisis indica que así como la frecuencia de la publicación de información sobre ESG es alta, la incidencia del aseguramiento no lo es. También se observa que existen diferencias sustanciales entre las prácticas sobre información y aseguramiento en las jurisdicciones incluidas en este estudio.

Situación del Aseguramiento sobre Información en Materia de SostenibilidadURL

És l’auditoria una professió de futur per a les dones?

Per què hi ha sis vegades més homes col·legiats al Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya (CCJCC) que dones? Hi ha un moment en què les dones auditores abandonen la seva carrera professional? Quines són les raons per les quals les firmes d’auditoria no poden retenir el talent femení fins a la categoria de Sòcia? L’objectiu d’aquest estudi és analitzar la presència de les dones en els diferents nivells professionals de les firmes d’auditoria i identificar els motius que expliquen l’abandonament de la dona de la professió d’auditoria.

És l’auditoria una professió de futur per a les dones?  – PDF (122KB)

Decàleg per l’equitat de gènere en l’àmbit del CCJCC

Aquest decàleg té com a objectius, l’adhesió per part de les societats d’auditoria i els membres del Col·legi en les seves organitzacions professionals, i que sigui un full de ruta obert que s’incorpori i es desenvolupi dintre de l’àmbit professional com a element transformador, vers una vida professional que defensi i valori la inestimable aportació de les dones.

Decàleg per l’equitat de gènere en l’àmbit del CCJCCPDF (203KB)

No-números que
creen valor

La informació no financera permet disposar d’una imatge més fidel de l’organització, la qual cosa ens fa comprendre millor els riscos i les oportunitats. Aquesta guía, recull qué és la responsabilitat social empresarial i com es gestiona. Tot i que es basa en la necessitat d’esdevenir organitzacions confiables per afrontar els immensos desequilibris que presenten les societats i el planeta. 

Guia No-números que creen valorPDF (4MB)

 Guia per a la gestió de firmes petites i mitjanes 

La missió de la International Federation of Accountants (IFAC) amb aquesta guia per a la Gestió de firmes petites i mitjanes és la de servir l’interès públic mitjançant: la contribució al desenvolupament d’estàndards d’alta qualitat i guies; facilitant l’adopció i la implementació d’estàndards d’alta qualitat i guies; contribuint al desenvolupament d’organitzacions influents de professionals comptables i auditors, de firmes d’alta qualitat de professionals comptables i posant en valor els professionals de la comptabilitat arreu del món; i afavorint el debat sobre un tema d’interès públic.

Guia per a la gestió de firmes petites i mitjanes PDF (3,3MB)