#Prensa

Pimes auditades, pimes competitives

Antoni Gómez

President del Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya

Article d’opinió del Sr. Antoni Gómez, president del Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya (CCJCC), publicat a La Mañana.

La crisi econòmica originada per la Covid-19 ha incidit en la marxa de l’economia i en l’evolució de l’ocupació. Ara, la recuperació incipient –que esperem que cap nova variant vírica no pugui escapçar–justifica algunes reflexions en relació amb la superació d’anteriors crisis de les empreses auditades respecte de les no auditades. En general, les pimes que practiquen l’auditoria dels seus comptes anuals són més resilients i competitives que les que no ho fan en capacitat de vendes, generació de llocs de treball, rendibilitat i endeutament, entre altres, en contextos de crisi econòmica. Ho conclou l’estudi L’Auditoria de Comptes en les empreses, del ICJCE i la Universitat d’Alcalá de Henares, amb la col·laboració del Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya en allò relatiu a les xifres pròpies de Catalunya. Per a l’àmbit català i en el segment específic de les pimes, s’han analitzat prop de 16.000 empreses que, entre el 2008 i el 2018, van satisfer les condicions de micro, petites i mitjanes empreses establertes per la Comissió Europea: volum de negoci inferior a 50 milions d’euros; balanç general inferior a 43 milions d’euros; i plantilla inferior a 250 persones. D’aquestes gairebé 16.000 pimes (totes actives en l’actualitat i amb uns ingressos d’explotació superiors a 500.000 euros en els anys 2008 a 2018), un 29,4% audita els comptes anuals i un 70,6% no ho fa.

En concret, les pimes catalanes que sí els van auditar van impulsar l’import net de la xifra de vendes entre 2008 i 2018 el 15,7%, davant el 6,5% de les no auditades en el mateix període, el que representa una diferència de més de deu punts percentuals en les pimes auditades. Encara més, el resultat mitjà va ser 3,9 cops superior en les auditades el 2008, una diferència que es va incrementar a 4,7 vegades el 2018, també a favor de les que auditen els seus comptes. Si ens detenim en aquest guarisme veiem que les no auditades van augmentar-lo en els deu anys el 38% i les auditades un –molt superior– 64,9%.

Auditar els comptes augmenta la confiança per part del sector financer, clients, proveïdors i empleats, un fet bo pels negocis

Les dades palesen els avantatges de l’auditoria de comptes en matèria de transparència per al conjunt de l’economia i també com a factor diferencial que reforça la competitivitat de les pimes i n’impulsa el creixement en moments d’adversitat econòmica. Auditar els comptes augmenta la confiança en elles per part del sector financer, clients, proveïdors i empleats, fet que promou un desenvolupament més eficient dels negocis. Una altra realitat que es mostra és el comportament diferencial de les dues tipologies de pimes quant a la contractació de treballadors. En el lapse comprès entre 2008 i 2018, les auditades van augmentar un 9,9% el nombre de treballadors mitjà, per davant del menor creixement percentual (2,7%) en les no auditades. De les dades extretes es pot concloure també que la rendibilitat de les pimes auditades va ser superior en tot moment (en cadascun dels anys de 2008 a 2018) i que la tendència va ser més acusada (a favor de les auditades) entre 2010 i 2018. En el punt àlgid de la crisi, el 2012, la rendibilitat va marcar el seu nivell més baix: 2,2% (auditades) i 1,6% (no auditades).

D’igual manera és menor el grau d’endeutament mitjà, en les pimes catalanes auditades que en les no auditades. La diferència entre ambdós grups es xifrava en 3,13 punts el 2008 i en 0,41 punts el 2018. Però les pimes no auditades –pel seu major endeutament en cadascun dels anys estudiats– van avantatjar a les auditades en la seva reducció: 10,9 punts i 8,2 punts transcorreguts els deu anys, respectivament. En definitiva, les pimes auditades solen presentar un millor comportament en els paràmetres més significatius en temps de convulsió econòmica.

Pimes auditades, pimes competitives