#Periciales

Fraude y Auditoría externa

#Concursal

Concursos de creditors sense massa i la seva transcendència

#Comité Técnico

La calidad en el foco del auditor

Coneixeu com és un informe d’#auditoria? Hem elaborat el següent document per donar a conèixer com son els informes d’auditoria que emeten els auditors. #SomAuditors

Videos

Ajuts a una organització no lucrativa 2022

4

Premi a la millor comunicació de temes relacionats amb la transparencia 2022
Premi a la millor informació periodística sobre auditoria i informació financera 2022
#SomAuditores
Estudio sobre las tendencias en los estados de información no financiera
#8MSomAuditores
Premi a la millor informació periodística sobre auditoria i información financera 2021
Premi a la millor comunicació de temes relacionats amb la transparència 2021
Ajuts a una organització no lucrativa 2021

Des de l’any 1.995 el C0L·L3G1 fa entrega del 0,7% del seu pressupost a una entitat no lucrativa. Enguany s’ha atorgat a La Fundació Rubricatus, entitat que contribueixin a la plena #integració laboral i social dels #discapacitats psíquics

Articles destacats

3