#Gender Equity

Equitat, no és només justícia, és una necessitat

Isabel Perea

Socia de Grant Thornton.
Directora de Auditoría de Grant Thornton en Cataluña.
Presidenta del Grupo de Trabajo de Equidad de Género del ICJCE.
Miembro de la comisión de Equidad de Género del CCJCC.

El Ple de l’Instituto de Censores Jurados de Cuentas de Espanya (ICJCE) va aprovar a finals de desembre la creació del Grupo de trabajo de Equidad de Género. Una iniciativa que suposa una resposta que es vol donar a la situació de la professió d’auditoria des de la institució en termes d’equitat de gènere. Les dades de l’estudi “L’auditoria és una professió de futur per a les dones?”, resultat del treball conjunt de la Comissió d’Equitat de Gènere del Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya (CCJCC) i l’equip de recerca de la Càtedra MANGO de Responsabilitat Social Corporativa –ESCI-UPF School of International Studies–, i publicat el mes d’octubre de 2020, són demolidores i il·lustratives. Si bé la presència de la dona s’equipara a la de l’home a les primeres categories de la carrera professional d’auditoria, les dades baixen en capes superiors. La presència de dones col·legiades al CCJCC és del 18% i la ràtio de dones a les firmes d’auditoria amb càrrecs directius és molt reduïda pel fet que moltes acostumen a abandonar la carrera professional abans d’arribar a la categoria de Sòcia.

De l’estudi se’n desprèn que la satisfacció pel contingut del treball és alta a causa de l’autonomia, les oportunitats per a l’aprenentatge i el repte intel·lectual que suposa. Les firmes auditores i de serveis professionals, en general, sempre s’han caracteritzat per seguir un procés de promoció intern basat en la meritocràcia, fruit dels processos d’avaluació als professionals, dels quals en resulten les promocions consegüents.

Però tot i així, hi ha raons que tenen un pes més gran a l’hora de decidir continuar amb la carrera professional dins de la professió d’auditoria; entre elles, el nivell d’estrès, la durada de la jornada laboral i les dificultats per assolir la conciliació entre la vida professional i la vida personal/familiar. Una problemàtica particularment preocupant en el cas de dones amb fills menors, encara que també podem llistar la càrrega física i mental del treball i el nivell general de remuneració, que fan en conjunt que les dones abandonin aquesta professió.

Les firmes auditores i de serveis professionals, en general, sempre s’han caracteritzat per seguir un procés de promoció intern basat en la meritocràcia

El Grup de treball d’equitat de gènere neix amb l’objectiu de desenvolupar i promoure accions des de la institució que aconsegueixin revertir aquesta situació. Aquest objectiu, a més de ser just, és necessari. Equitat i talent van de la mà. Oblidar un gènere és oblidar el 50% de la professió.

Fa uns mesos, reflexionava en un article de VIA Empresa, sobre els possibles impactes i conseqüències que els avenços tecnològics, la robòtica i la intel·ligència artificial poden tenir a la feina de l’auditor. Aquests avenços tenen ja efecte en la necessitat d’adaptació dels professionals a aquest nou entorn, seguit de l’increment de l’eficiència que permetrà que els auditors se centrin en el disseny de l’estratègia de l’auditoria, en l’anàlisi de les conclusions obtingudes mitjançant aquestes eines i en aquells aspectes i tasques relacionats amb el judici de l’auditor.

Aquest nou escenari ja ha comportat canvis en les composicions dels equips de treball d’auditoria. Els auditors de professió convivim i col·laborem amb especialistes en IT, i aquest és només l’inici d’un procés transformador que, des del meu punt de vista, ens farà replantejar-nos les nostres estructures de firma, que van ésser ideades i creades en un altre moment de la història i que, molt possiblement, quedaran obsoletes en aquest nou ecosistema.

En aquest procés de canvi veig grans oportunitats de millora de la nostra comesa com a auditors i també la capacitat d’atreure el talent més jove i divers, els millennials que han empès les empreses a canviar en àrees clau, a la generació Z, els centennials, dels que en diuen que ho canviaran tot i a les que estan encara per venir. Veig com la tecnologia pot ser un element que provoqui un canvi en la manera de treballar i permeti la tan anhelada conciliació laboral i personal, que aconsegueixi facilitar el desenvolupament de les carreres professionals de les auditores.

D’altra banda, fa anys que parlem de les mesures a adoptar per fomentar una major presència de dones en llocs d’alta direcció; entre elles, més grans mesures de conciliació i flexibilitat que, tanmateix, no acabaven d’encabir a les nostres organitzacions. Durant el confinament i posteriorment fins avui, el teletreball ha demostrat que, en un equip compromès i guiat per una confiança mútua, la conciliació i la flexibilitat són possibles i no van en detriment del rendiment.

A la carrera per atraure i mantenir el talent a les nostres firmes, aquests factors formaran part de la nova cultura empresarial que ha de venir i s’està forjant, on molts dels canvis seran promoguts pels nostres propis equips, als quals haurem d’empoderar.

Comencem el nostre repte convençuts que, malgrat les dificultats, l’entorn sectorial i empresarial exigeix i afavoreix un canvi en la composició de les estructures i les direccions de les firmes i en òrgans de govern de les institucions de la nostra professió. Hem de ser capaços de fer realitat l’equitat a tots nivells. Perquè no només és justícia, és una necessitat.